• Kolay Erişim

  Yazışmalarda Standartlaşma sağlayın
  Teradesk Elektronik Belge Yönetim Sistemleri
  ile belgelerinize kolay erişim & yazışmalarda standartlaşma sağlayın.
 • Hızlı ve Güvenli

  KAYITLI E-POSTA (KEP) / E-YAZIŞMA (EYP)
  Teradesk Elektronik Belge Yönetim Sistemlerinde kayıtlı elektronik posta ve e-yazışma ile kurumlar arası bilgi alışverişi hızlı ve güvenli gerçekleşir.
 • image

TERADESK'E HOŞGELDİNİZ

Elektronik Belge ve Süreç Yönetim Sisteminin Geldiği Son Nokta

TSE 13298T1

Bilgi ve Dokümantasyon standardı

KEP & EYP

Kayıtlı E-Posta & E-Yazışma entegre

Organizasyon Yönetimi

Kurum organizasyon yönetim aracı

Standart Dosya Planı

Kurum yapısına uygun sınıflandırma

Vatandaş Masası

İstek ve öneri sistemiyle bütünleşik yapı

E-imza & M-imza

Yüksek güvenlikli e-imza sertifikası

Süreç Yönetimi

İş süreçlerinde hızlı ve kolay yönetim

Vekalet Yönetimi

İzinde olan personelin iş akışını sağlar

Karar Destek & Raporlama

İstatistik ve pivot rapor oluşturabilme

Teracity Entegrasyonu

MIS % 100 Entegre Sistem

BELGELERİNİZİ RAHAT YÖNETİN

Teradesk süreç yönetim aracı ile, iş süreçleri kısa sürede ve kolayca tanımlanmakta, değişiklikler hızlıca yapılmaktadır.

AYRINTILAR

Modüller

Teradesk Elektronik Belge ve Süreç Yönetim Sistemleri belgelerin diğer belgelerle ilişkisini, saklanmasını, oluşturulmasından tasfiyesine tüm yaşam döngüsünün elektronik ortamda yönetilmesini sağlar.

BELGE YÖNETİMİ

TSE 13298 T1 standardına sahip Teradesk tüm yazışmalarınızı resmi yazışma kurallarına uygun olarak yapmanızı sağlar.

Ayrıntılar

STANDART DOSYA PLANI

Teradesk, kurum yapısına uygun olarak hazırlanmış sınıflandırma planları Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmektedir.

Ayrıntılar

E-İMZA & M-İMZA

Güvenli Elektronik imza kanunen ıslak imzanın yerine geçmekte ve ıslak imzanın taşıdığı tüm soumlulukları taşımaktadır.

Ayrıntılar

KEP & EYP

Kayıtlı Elektronik E-Posta (KEP) ve E-Yazışma Paketi(EYP) Entegrasyonu belgelerin EBYS içerisine alınmasına izin vermektedir.

Ayrıntılar

SÜREÇ YÖNETİMİ

Bir belgeyi elektronik ortamda yönetebilmek, o belgenin oluştuğu iş sürecini iyi analiz etmekten ve tanımlamaktan geçmektedir.

Ayrıntılar

ORGANİZASYON YÖNETİMİ

Teradesk, kurum organizasyonunu en üst yöneticiden en alt birime kadar tanımlayabileceğiniz bir organizasyon yönetim aracı içerir.

Ayrıntılar

VEKALET YÖNETİMİ

İzne çıkan personelin izinde bulunduğu sürece iş akışının sağlanması amacıyla Teradesk içerisinde Vekalet Yönetimi tanımlanmaktadır.

Ayrıntılar

KARAR DESTEK VE RAPORLAMALAR

Teradesk'te istatistik raporlar ve pivot raporlar sayesinde sayfaları sonuçları özet tablolara dönüştürmek ve kullanabilmek mümkündür.

Ayrıntılar

VATANDAŞ MASASI UYGULAMASI

Kuruma çağrı merkezi, sözlü, şahsen, web ve sosyal medya üzerinden istek, şikayet ve önerileri vatandaş masası ile kayıt altına alınmaktadır.

Ayrıntılar

GÜVENLİK

Teradesk gerek iç gerekse dış tehditlere karşı gelişmiş bir güvenlik yapısına sahiptir.

Modüllere Giriş, Kullanıcı ve grup bazlı yetkilendirilir.

LDAP Entegrasyonu ile kullanıcılar windows Kullanıcı Bilgileri ile Teradesk'e Giriş yapabilirler.

Ayrıntılar